Deaktivacija računa

Račun ti ostaje aktivan dok ga sam ne zatvoriš. Ako ni jedna transakcija nije zabilježena na računu u razdoblju dužem od 365 dana, sva sredstva s računa isplaćuju se na tekući račun naveden s ostalim osobnim podacima.
 
Nazad
Vrh